R.L.T.C., Ridderkerk, Rotterdam

73700 R.L.T.C.
District
Rotterdam
Accommodatie
Tennispark Bolnes
Dijkpad  1
2987 VM  RIDDERKERK
Telefoon Clubhuis:  0180-419043
De Verenigingssite
Routeplanner

Secretariaat
Dolfijnpark  24
2983 AZ  RIDDERKERK
Telefoon Overdag:  0180-463498
Telefoon Avond:  0180-463498
Fax: 
E-Mail:  p.jochims@hetnet.nl

Banknummer
Gironummer
KvK
385851871
4395227
40341219, Rotterdam
  Gravel, Smashcourt
Bronvermelding: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en "R.L.T.C.".  

Informatie over Tennisvereniging R.L.T.C. te Ridderkerk

Tennisvereniging RLTC in vogelvlucht: 

De huidige tennisvereniging RLTC is op 25 mei 1928 als RTC (Ridderkerkse Tennis Club) opgericht. De vereniging is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van een aantal “dijkbaronnen en notabelen” uit de gemeente Ridderkerk. Topfunctionarissen van Smit, Schram, Boele, alsmede notabele zoals Kruyt, Pot, Berende, Diepenveen en Bos waren de grond leggers. Het was in die tijd duidelijk een tennisvereniging voor een select gezelschap (maximaal 40 leden) waarvan je niet zomaar lid kon worden. Er bestond een soort ballotage; je moest namelijk uit een bepaalde kring komen om toegelaten te worden. De tennisbaan bevond zich destijds aan de Electrostraat, op een voor 10 jaar gratis ter beschikking gesteld stuk grond.
Pas in 1968 wordt er gedacht aan een nieuwe tennisaccommodatie met als uiteindelijk, zwaar bevochten, resultaat dat in 1969 de beslissing valt het tennispark Bolnes te realiseren. Een clubhuis wordt gevonden, in de vorm van een kleuterschooltje, dat met vereende krachten wordt afgebroken, verplaatst en weer in record tempo wordt opgebouwd. Op 10 augustus 1974 worden het park en het clubhuis (Het Slot) officieel geopend. In de periode van 1978 tot 1981 wordt besloten nieuwe uitbreidingsplannen voor meer banen en een tennishal niet uit te voeren. Op 19 juni 1982 wordt uiteindelijk het mooie nieuwe clubhuis geopend.
Tennisvereniging RLTC (Ridderkerkse Lawn Tennis Club) is Ridderkerks oudste tennisvereniging en te vinden op het dijkpad 1 in Bolnes. RLTC telt ongeveer 300 leden. Het tennispark heeft met ingang van het seizoen 1999 4 gravelbanen en 2 Smash Court banen, allemaal met verlichting. Er is een gezellig clubhuis met de nodige voorzieningen alles geheel in eigendom van de tennisvereniging.

Volgens de statuten van de tennisvereniging bestaat het bestuur van tennisvereniging RLTC uit 4 leden, nl. een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Tevens kent de tennisvereniging een aantal commissies, zoals de technische commissie en open toernooi commissie organiseren en regelen de competitie, de diverse toernooien en coördineert de trainingsactiviteiten. De jeugdcommissie zorgt voor het wel en wee van de jeugd. De barcommissie zorgt ervoor dat er drankjes en hapjes zijn voor de leden en hun gasten. De communicatiecommissie verzorgt de uitgave van het clubblad van de vereniging (De Tennisridder) en voor de interne en externe communicatie alsmede de website beheer. Bestuur en commissies bestaat geheel uit vrijwilligers waarbij het echte verenigingsgevoel nog steeds levendig is. Op de algemene ledenvergadering, die gewoonlijk in januari plaatsvindt, legt het bestuur aan haar leden verantwoording voor het gevoerde beleid af en presenteert zij het toekomstige beleid.

De tennisvereniging kent 3 soorten leden. Senioren: 18 jaar (of in het betreffende verenigingsjaar 18 wordt) en ouder. Junioren: t/m 12 jaar (of in het betreffende verenigingsjaar 13 wordt). Mini’s: niet ouder dan 7 jaar.
Junioren en mini’s worden gezamenlijk aangeduid als jeugdleden. Er zijn ongeveer 250 senior- en 50 juniorleden.

Neemt u eens een kijkje op ons mooie tennispark. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen via het bovenstaande telefoonnummer van tennisvereniging RLTC.


Tennisvereniging R.L.T.C.
District:
Plaats:
Vereniging:


Items: 0 Totaalprijs: € 0.00 Basket