Tennisclub Vollenhove, Vollenhove, Overijssel

68841 Tennisclub Vollenhove
District
Overijssel
Accommodatie
Tennispark Vollenhove
Aan Boord  2
8325 HA  VOLLENHOVE
Telefoon Clubhuis: 
De Verenigingssite
Routeplanner
 
Secretariaat
Schuit  7
8325 HH  VOLLENHOVE
Telefoon Overdag: 
Telefoon Avond: 
Fax: 
E-Mail:  jenneke-wouters@hetnet.nl
 
Banknummer
Gironummer
KvK
139020306

05068732, Zwolle
  Kunstgras
Bronvermelding: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en "Tennisclub Vollenhove".  

Informatie over Tennisclub Vollenhove te Vollenhove

Tennisvereniging T.C. Vollenhove is een leuke tennisvereniging in district Overijssel. Gelegen te Vollenhove, biedt de tennisvereniging veel tennisplezier voor jong en oud. Meerdere tennisbanen zorgen voor ruime speelmogelijkheden voor leden.

Voor degenen die ’s winters graag op het kunstgras willen tennissen maar niet precies weten wat te doen bij sneeuw of vorst.

Onder de normale Nederlandse omstandigheden zullen onze kunstgras tennisvelden de meeste tijd bespeelbaar zijn, ook in de winter. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Hieronder volgen een aantal wintersituaties waarin we soms rekening moeten houden met de bespeelbaarheid van de banen.

Vorst

Zogenaamde “droge” vorst tot circa 10 graden onder nul heeft geen effect op de speeleigenschappen van het veld. Er kan dan gewoon gespeeld worden. Bij nog lagere temperaturen veranderen de eigenschappen van het veld, verharden de vezels en worden deze gevoeliger voor schade. Bij zeer strenge vorst, dat wil zeggen onder de 15 graden onder nul, is het gebruik van de banen dan ook af te raden. Tegen die tijd is het sowieso leuker om te gaan schaatsen!

Wanneer net voor of tijdens de vorstperiode de mat nat is geworden (neerslag of smeltende sneeuw) of nat wordt (ijzel) zal de bovenlaag veel vocht bevatten welke bevriest. Op dit moment is het oppervlak glad (ijs) en onbespeelbaar. 

Sneeuw

Wanneer het veld bedekt is met sneeuw heeft dit geen negatieve gevolgen voor het veld en kan er in principe op getraind worden Wedstrijden zijn als gevolg van de onzichtbaarheid van de lijnen niet mogelijk. Indien gewenst kan sneeuw verwijderd worden. Met een schuifbord met een rubberflap aan de onderzijde kan sneeuw naar de zijden van het veld geschoven worden. Zeer belangrijk hierbij is dat er geen invulmateriaal (zand) mee verplaatst wordt. Sneeuw verwijderen is nauwkeurig werk en dient dan ook bij voorkeur aan deskundigen overgelaten te worden.

Natte sneeuw of ijsregen kan ervoor zorgen dat deze onder aan de schoenzolen blijft plakken. In die gevallen nemen de schoenen meestal ook zand mee vanaf de kunstgras mat. Wanneer dit het geval is moeten de spelers onmiddellijk stoppen met spelen!

Opdooi
Bij het invallen van de dooi, na de vorstperiode, mogen we niet op het veld. Dan is namelijk de bovenlaag vaak al ontdooid terwijl de vorst nog wel dieper in de grond zit. Bij kunstgrasbanen die op een lava-ondergrond liggen veroorzaak je bij het bespelen allerlei kuilen in deze sporttechnische laag direct onder het kunstgras die nagenoeg niet te herstellen zijn.

Onze banen liggen op een hardcourt-ondergrond zodat het probleem van de kuilen bij ons niet speelt. Toch is het nodig om de banen niet te betreden want op een mat spelen die gedeeltelijk wel- en gedeeltelijk niet ontdooid is wordt afgeraden omdat deze instabiel is en daarom gevoelig voor schade. Bovendien moet de afwatering door de ondergrond (of het nou hardcourt is of lava) eerst weer mogelijk zijn.

In de praktijk zal al weer na enkele dagen nadat de dooi is ingevallen op de banen gespeeld kunnen worden.

Als nieuw lid kunt U zich aanmelden bij de ledenadministrateur Marianne van Vulpen. Marianne zal samen met u een formulier invullen. Deze formulieren liggen ook in de hal van de tenniskantine. Deze kunnen ingevuld ingeleverd worden met één pasfoto bij Marianne. Ook graag een digitale pasfoto toeleveren per email.

Zonder vrijwilligers geen tennisvereniging, vandaar dat wij u langs deze weg willen vragen bij te dragen aan de diverse werkzaamheden binnen onze tennisvereniging. (Alle werkzaamheden binnen de tennisvereniging worden gedaan door vrijwilligers.) Verzoeke op het aanmeldingsformulier aan te geven welke bijdrage U kunt leveren, nu en in de toekomst. Daar de meeste informatie van de tennisvereniging tegenwoordig per email wordt verzonden, een uitdrukkelijk verzoek ook Uw emailadres op te geven.

Bij aanmelding kunt u, tegen betaling van een borgsom van € 12,00, een sleutel krijgen van het hek van het tennispark. Die sleutel geeft tevens toegang tot de hal van het clubgebouw, met toiletten en schakelaar van de baanverlichting. U krijgt een tijdelijke pas die later wordt omgewisseld voor een officiële persoonlijke tennispas van de tennisbond. Verder krijgt u (per adres) één exemplaar van de statuten en alle reglementen. 

Verhuizing

Geeft u s.v.p. eventuele adreswijzigingen (en eventuele andere wijzigingen met name ook van Uw email adres) onmiddellijk door aan de ledenadministratie 

Lidmaatschap opzeggen

U dient schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie, uiterlijk 4 weken voor aanvang van het nieuwe seizoen (= kalenderjaar). Dat betekent vóór 3 december van een lopend seizoen, als u het daarop volgende kalenderjaar geen lid meer wilt zijn.  

Contributie

De contributie bestaat uit (1) het lidmaatschap van tennisvereniging TC Vollenhove, die per leeftijdscategorie verschillend is, en (2) de vaste bijdrage aan de KNLTB, de landelijke bond, waarbij tennisvereniging TC Vollenhove is aangesloten. De laatste bijdrage bedraagt voor 2009  € 13,41. Voor de verschillende leeftijdsgroepen zijn door de ALV (Algemene Ledenvergadering) de volgende tarieven (voor seizoen 2009) bepaald:

 

Categorie:      Geboren                    excl. KNLTB    KNLTB           Totaal

1a Senior,        1988 of eerder     100%       €103,98           €13,41             €117,39

1b Senior,        1989 of 1990        80%        €83,18             €13,41             €  96,59

2a Junior,         1991 of 1992        60%       € 62,38            €13,41              €  75,79

2b Junior,         1993 of 1994        50%       € 51,99            €13,41              €  65,40

2c Junior,         1995 of later         40%        €41,59            € 13,41             €   55,00

3 Ondersteunende leden (niet actief tennissend) 15%       € 15,60             €  15,60

4 Gezin                                                                200%      €207,96          € 13,41p/p     Afhankelijk van aantal  gezinsleden                                                                                                                       

Opmerking: Voor een gezin geldt dat alle tennissende gezinsleden apart moeten worden aangemeld, en dat elk gezinslid een individuele pas krijgt.

Indien iemand zich later dan 1 juli als lid opgeeft, is er voor 2009 een lagere contributie verschuldigd.

Neemt u eens een kijkje op ons mooie tennispark. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen via het bovenstaande telefoonnummer van tennisvereniging T.C. Vollenhove.


Tennisvereniging Tennisclub Vollenhove
District:
Plaats:
Vereniging:


Items: 0 Totaalprijs: € 0.00 Basket