T.C. Het Grootslag, Grootebroek, Noord-Holland Noord

62380 T.C. Het Grootslag
District
Noord-Holland Noord
Accommodatie
T.C. Het Grootslag
Raadhuislaan  6
1613 KR  GROOTEBROEK
Telefoon Clubhuis:  0228-515607
De Verenigingssite
Routeplanner

Secretariaat
Prior  25
1613 DH  GROOTEBROEK
Telefoon Overdag: 
Telefoon Avond:  0228-318882
Fax: 
E-Mail:  bestuur@tcgrootslag.nl
Banknummer
Gironummer
KvK
826425453
3599766
40624275, Alkmaar
  Gravel, Kunstgras
Bronvermelding: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en "T.C. Het Grootslag".  

Informatie over Tennisvereniging T.C. Het Grootslag te Grootebroek

Tennisvereniging T.C. Het Grootslag is een leuke tennisvereniging in district Noord-Holland Noord. Gelegen te Grootebroek, biedt de tennisvereniging veel plezier voor jong en oud. Meerdere tennisbanen zorgen voor ruime speelmogelijkheden voor leden.

Een stukje historie:

In de gemeente Stede Broec wordt al langer getennist dan het jaar waarin de tennisvereniging is opgericht.  In 1971 werd het toen opgeleverde tennispark in gebruik genomen door de Enkhuizer Tennisclub Ž´Ž´E.T.C.Ž´Ž´Na verloop van tijd werd het toch beter geacht in de gemeente een zelfstandige tennisvereniging te hebben. Na een vijftal jaren onder het wakend oog van E.T.C. werd een proefperiode afgesloten en werd in 1976 de tennisclub ”Het Grootslag” een feit. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van februari 1993 is door de leden het principe besluit genomen om over te gaan tot privatisering van het tennispark.  Hiertoe is toen een commissie benoemd die het overleg met de gemeente is gaan voeren en van tijd tot tijd het bestuur weer op de hoogte bracht van de vorderingen en de wensen van de gemeente inzake deze kwestie. Op de Ledenvergadering van februari 1994 kon deze commissie een eindverslag voorleggen, gesteund door het bestuur, zodat de vergadering kon beslissen om te privatiseren. Hierop is toen een volmondig ja gekomen. Op 7 november 1994 is de Stichting Exploitatie Tennispark Het Grootslag daadwerkelijk opgericht. Het heeft echter tot 3 oktober 1996 geduurd voor de laatste handtekeningen werden gezet en de privatisering een feit was. De tennisclub Het Grootslag huurt het gehele tenniscomplex nu van de Stichting.

Het tennispark is gelegen aan de Raadhuislaan te Grootebroek. Tennisvereniging T.C. Het Grootslag beschikt hier over elf banen, waarvan acht gravel- en in het verleden drie hardcourtbanen. Alle n zijn voorzien van verlichting.  De hardcourtbanen zijn in april/mei 2003 vervangen door drie kunstgrasbanen. Tevens heeft de tennisvereniging nog de beschikking over een minibaan welke in oktober 1998 in gebruik is genomen. De oefenmuur is eind 2004 aangelegd en in april 2005 tijdens het openingstoernooi van de jeugd officieel geopend.

Vanaf het begin van het seizoen, meestal in de eerste week van april, tot het einde seizoen half oktober is de kantine grotendeels van ‘s morgens 10.00 uur tot ‘s avonds 23.00 uur geopend, zodat een ieder onder het genot van een kopje koffie, thee of iets sterkers de gespeelde partij nog eens kan analyseren.

Neemt u eens een kijkje op ons mooie tennispark. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen via het bovenstaande telefoonnummer van tennisvereniging T.C. Het Grootslag.


Tennisvereniging T.C. Het Grootslag
District:
Plaats:
Vereniging:


Items: 0 Totaalprijs: € 0.00 Basket